Horarios de actividades dirixidas

Multiusos Santa Isabel
Seco Reservar Clase
Clases ONLINE · MULTIHOME
Reservar Clase
Clases ONLINE · MULTIHOME
Piscina ver horarios
Reservar Piscina
ver horarios

RESERVAS EN PISCINA: cada parcela, de 3×3, ten unha ocupación máxima de 2 persoas, ou de 4 persoas sempre e cando sexan membros da mesma unidade familiar e os nenos teñan ata 12 anos de idade.

Consulte posibles cambios de última hora no apartado última hora na columna da dereita.

Horarios Pilates MAT Multiusos

Luns Martes Mércores Xoves Venres
10:00 h 09:00 h 10:00 h 09:00 h 10:00 h
18:00 h 10:00 h 18:00 h 10:00 h 19:00 h
19:05 h 11:00 h 19:05 h 11:00 h
20:10 h 19:10 h 20:10 h 19:00 h
21:15 h 21:15 h

Prazas: Consulte disponibilidade a partires de Outubro 2020

Horarios Pilates MAT CD Santa Isabel

Luns Martes Mércores Xoves Venres
11:00 h 08:15 h 11:00 h 08:15 h 11:00 h
19:00 h 10:00 h 19:00 h 10:00 h
11:00 h 11:00 h
21:15 h 21:15 h

Prazas: Consulte disponibilidade a partires de Outubro 2020

Horarios Pilates Reformer Multiusos

Día Hora Prazas
Luns e mércores 07:15 h Consulte disponibilidade
Luns e mércores 11:00 h Consulte disponibilidade
Luns e Mércores 18:00 h Consulte disponibilidade
Luns e Mércores 19:00 h Consulte disponibilidade
Martes e xoves 10:00 h Consulte disponibilidade
Martes e xoves 11:00 h Consulte disponibilidade
Martes e xoves 16:00 h Consulte disponibilidade
Martes e xoves 17:00 h Consulte disponibilidade
Martes e xoves 18:00 h Consulte disponibilidade
Martes e Xoves 19:00 h Consulte disponibilidade
Martes e Xoves 20:00 h Consulte disponibilidade
Martes e xoves 21:00 h Consulte disponibilidade
Mércores e Venres 09:30 h Consulte disponibilidade

Prazas: Consulte disponibilidade a partires de Outubro 2020

Horarios TRX Multiusos

Día Hora Prazas
Luns e Mércores 11:00 – 11:45 h Consulte disponibilidade
Luns e mércores 15:00 – 15:45 h Consulte disponibilidade
Martes e Xoves 19:30 – 20:15 h Consulte disponibilidade
Martes e Xoves 21:30 – 22:15 h Consulte disponibilidade
Martes e Xoves 10:20 – 11:10 h Consulte disponibilidade

Prazas: Consulte disponibilidade a partires de Outubro 2020

Multi-Kids · actividades dirixidas para nenos

Día Hora Prazas
Karate Martes (4-15 anos)
18:30 h Consulte disponibilidade
Karate Xoves (4-15 anos)
18:30 h Consulte disponibilidade
Capoeira Luns (4-15 anos)
18:05 h Consulte disponibilidade
Capoeira Mércores (4-15 anos)
18:05 h Consulte disponibilidade
Zumba Luns (6-15 anos)
18:15 h Consulte disponibilidade
Zumba Mércores (6-15 anos)
18:15 h Consulte disponibilidade
Full contact Mércores (4-15 anos)
18:00 h Consulte disponibilidade
Full contact Xoves (4-15 anos)
17:45 h Consulte disponibilidade

Prazas: Consulte disponibilidade a partires de Outubro 2020