Newsletter

Pode darse de alta na nosa Lista de correo cubrindo o seguinte formulario.


Xestión de Actividades e Espectáculos, S.L. con CIF B15792864 e domicilio en Rúa Diego Bernal s/n, Santiago de Compostela, informa de que os datos persoais facilitados na presente folla de inscrición, todos eles necesarios para a oportuna tramitación da súa solicitude, quedarán incorporados a un ficheiro da súa titularidade, coa finalidade da remisión dos boletíns ou newsletters, de acordo aos seus intereses.. A base xurídica do tratamento é o consentemento do solicitante, así como a execución dun contrato do que o interesado é parte. Os datos serán tratados, dende que o usuario preste o seu consentimento ata a retirada do mesmo, o cal poderá outorgarse cantas veces queira. En cada comunicación, o usuario atopará un procedemento gratuíto e accesible para xestionalo, así como o dispoñible na páxina web. Non se prevén cesións de datos nin a realización de transferencias internacionais para os mesmos.
Quedan recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, supresión e limitación do tratamento, así como o de portabilidade, que poderán ser exercidos, adxuntando en todo caso unha copia de documento acreditativo da súa identidade e concretando o dereito ou dereitos que desexa exercer, mediante unha comunicación dirixida ao Comité de Protección de Datos e Privacidade de XADE por algunha das dúas seguintes vías: (i) Mediante correo electrónico á dirección rgpd@multiusos.net ; ou (ii) Por carta a Multiusos Fontes do Sar, Rúa Diego Bernal s/n, Santiago de Compostela.

Pode darse de baixa da nosa Lista de correo cubrindo o seguinte formulario.