Newsletter

Pode darse de alta na nosa Lista de correo cubrindo o seguinte formulario.


Xestión de Actividades e Espectáculos, S.L. utilizará estes datos para a tramitación de alta no noso newsletter, sendo a base de lexitimación o consentimento do usuario, o cal poderá ser revocado en calquera momento. Máis información en Política de privacidade

Pode darse de baixa da nosa Lista de correo cubrindo o seguinte formulario.