Prezos

Tarifas co 21% de IVE incluido

Actualizadas a 01/01/2023

Matrícula
Familiar 50,59 €
Outros 45,96 €
Abonos mes
Familiar * 49,71 €
Individual 40,53 €
Mañás 27,61 €
Junior (menores de 22 anos) 21,21 €
3ª Idade (a partir de 60 anos) 21,21 €
Fillo 6-21 anos / Familiar 4,62 €
Fillo menor de 6 anos / Familiar Gratis

*O abono familiar inclúe cónxuxes e, se é o caso, os fillos menores de 22 anos.

Abono Discapacidade Acreditada

As tarifas das persoas que teñen acreditada unha DISCAPACIDADE igual ou superior ao 33% serán as seguintes:

Matrícula
Individual 24,53 €
Familiar 27,11 €
Abonos mes
Familiar** 2 membros con discap.  26,55 €
Familiar** 1 membro con discap. 39,83 €
Fillos con discap. dentro do abono familiar (6-21 anos) 2,42 €
Individual 21,60 €
Mañás 14,85 €
Junior 11,42 €
Terceira idade 11,42 €
Mantemento individual 4,89 €
Mantemento familiar 7,43 €
**O desconto no abono familiar só se aplica ao membro con discapacidade acreditada. Para máis información consúltanos en recepción.

 

¿Queres Abonarte?

Matrícula Online

Preme aquí para facer a matrícula online

Matrícula Presencial

Descarga aquí a folla de inscrición

Multiusos Fontes do Sar   Comp. Deportivo Santa Isabel

Información

A primeira mensualidade aboarase en efectivo, conxuntamente coa cota de inscrición no momento de realizar a matrícula. As demais mensualidades aboaranse obrigatoriamente a través de domiciliación bancaria, recibo que poderá ser esixido dende o día 28 do mes anterior ao período do mes facturado.

Documentación necesaria para o abono

  • Fotocopia do DNI dos compoñentes do abono.
  • Certificación de conta bancaria do titular do abono.
  • Libro de familia (no caso de abono familiar).
Cota mantemento
Familiar 13,81 €
Outros 9,25 €
Entrada Xeral
Entrada 5,05 €
Entrada piscina (Verán)
De 3 a 6 anos 2,30 €
De 7 a 16 anos 2,76 €
Adultos 4,18 €
3ª Idade 2,30 €
Aluguer pista de pádel e tenis (prezos por persoa e hora)
Aluguer Pista Abonado 1,10 €
Aluguer Pista Non Abonados 5,60 €
Luz 1,10 €
Aluguer Raqueta Abonado 1,10 €
Aluguer Raqueta Non Abonados 2,80 €

Prezos Actividades Complementarias

Cursiños de natación (prezos por cuadrimestre)
ABONADOS
Adultos 2 Días á semana 18,96 €
Adultos 1 Día á semana 9,39 €
Nenos 2 Días á semana 13,43 €
Nenos 1 Día á semana 6,72 €
NON ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 37,91 €
Nenos 1 Día á semana 27,02 €
Cursiños de natación intensivos verán (prezos por mes)
ABONADOS
Adultos de luns a venres 23 €
Nenos de luns a venres 16,40 €
NON ABONADOS
Adultos de luns a venres 45 €
Nenos de luns a venres 31,80 €
Cursiños seco (prezos por mes)
Pilates Mat 2 días á semana (só para abonados) 18,70 €
Pilates Mat 1 día á semana (só para abonados) 9,35 €
Curso TRX (só para abonados) 9,35 €
Pilates Reformer 1 día á semana abonados 31,50 €
Pilates Reformer 1 día á semana non abonados 63 €
Pilates Reformer 2 días á semana abonados 47,25 €
Pilates Reformer 2 días á semana non abonados 78,75 €
Cursiños de pádel e tenis (prezos por mes)
ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 20,00 €
Adultos 2 Días á semana 26,50 €
Nenos 1 Día á semana 11,20 €
NON ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 40,00 €
Adultos 2 Días á semana 53,00 €
Nenos 1 Día á semana 22,40 €
Actividades para nenos
Actividades dirixidas nenos (capoeira, prekarate, karate, patinaxe, zumba kids)
1 día á semana, prezo ao mes (só para abonados)
6,40 €
Campus Sar 1 semana abonado 49 €
Campus Sar 1 semana non abonado 73 €
Campus Sar 2 semanas abonado (prezo por semana) 47 €
Campus Sar 2 semanas non abonado (prezo por semana) 71 €
Campus Sar 3 semanas abonado (prezo por semana) 45 €
Campus Sar 3 semanas non abonado (prezo por semana) 69 €
Campus Sar 4 semanas abonado (prezo por semana) 42 €
Campus Sar 4 semanas non abonado (prezo por semana) 66 €
Campus Ampliación Semanal de Mañá (8 am) abonado 11 €
Campus Ampliación Semanal de Mañá (8 am) non abonado 17,50 €
Campus Ampliación Semanal de Tarde (ata as 15 pm) abonado 5,50 €
Campus Ampliación Semanal de Tarde (ata as 15 pm) non abonado 9 €
Campus Ampliación Semanal completa (de 8 am a 15 pm) abonado 13 €
Campus Ampliación Semanal completa (de 8 am a 15 pm) non abonado 22 €
Campus Ampliación completa día solto (8 am a 15 pm) abonado 3,50 €
Campus Ampliación completa día solto (8 am a 15 pm) non abonado 6 €
   
   
Outros Servicios
Sesión Solarium Abonado
4,00 €
Bono Solarium Abonado
21,00 €
Toalla Ecolóxica 0,50 €