Prezos

Tarifas co 21% de IVE incluido

Actualizadas a 01/02/2019

Matrícula
Familiar 47,12 €
Outros 42,56 €
Abonos mes
Familiar * 46,04 €
Individual 37,51 €
Mañás 25,68 €
Junior (ata 22 anos) 19,76 €
3ª Idade (a partir de 60 anos) 19,76 €
Fillo 6-21 anos / Familiar 4,25 €
Fillo menor de 6 anos / Familiar Gratis

*O abono familiar inclúe cónxuxes e, se é o caso, os fillos menores de 22 anos.

Abono Discapacidade Acreditada

A partir do 1 de decembro de 2016 as tarifas das persoas que teñen acreditada unha DISCAPACIDADE igual ou superior ao 33% serán as seguintes:

Matrícula
Individual 22,89 €
Familiar 25,31 €
Abonos mes
Familiar 2 membros con discap.  24,78 €
Familiar 1 membro con discap. 37,17 €
Fillos con discap. dentro do abono familiar (6-21 anos) 2,26 €
Individual 20,16 €
Mañás 13,86 €
Junior 10,66 €
Terceira idade 10,66 €
Mantemento individual 4,57 €
Mantemento familiar 6,93 €

¿Queres Abonarte?

Matrícula Online

Preme aquí para facer a matrícula online

Matrícula Presencial

Descarga aquí a folla de inscrición

Multiusos Fontes do Sar   Comp. Deportivo Santa Isabel

Información

A primeira mensualidade aboarase en efectivo, conxuntamente coa cota de inscrición no momento de realizar a matrícula. As demais mensualidades aboaranse obrigatoriamente a través de domiciliación bancaria, recibo que poderá ser esixido dende o día 28 do mes anterior ao período do mes facturado.

Documentación necesaria para o abono

  • Fotocopia do DNI dos compoñentes do abono.
  • Certificación de conta bancaria do titular do abono.
  • Libro de familia (no caso de abono familiar).
Cota mantemento
Familiar 12,84 €
Outros 8,59 €
Entrada Xeral
Entrada 4,66 €
Entrada piscina (Verán)
De 3 a 6 anos 2,12 €
De 7 a 16 anos 2,55 €
Adultos 3,89 €
3ª Idade 2,12 €
Aluguer pista de pádel e tenis (prezos por persoa e hora)
Aluguer Pista Abonado 1,10 €
Aluguer Pista Non Abonados 5,60 €
Luz 1,10 €
Aluguer Raqueta Abonado 1,10 €
Aluguer Raqueta Non Abonados 2,80 €

Prezos Actividades Complementarias

A partir do vindeiro 1 de xaneiro de 2017 procederase a actualizar algúns dos prezos de actividades e servizos complementarios. Descarga aquí a información ao respecto.
Cursiños de natación (prezos por cuadrimestre)
ABONADOS
Adultos 2 Días á semana 17,67 €
Adultos 1 Día á semana 8,71 €
Nenos 2 Días á semana 12,45 €
Nenos 1 Día á semana 6,23 €
NON ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 35,33 €
Nenos 1 Día á semana 25,18 €
Cursiños de natación intensivos verán (prezos por mes)
ABONADOS
Adultos de luns a venres 21 €
Nenos de luns a venres 14,70 €
NON ABONADOS
Adultos de luns a venres 42 €
Nenos de luns a venres 29,40 €
Cursiños seco (prezos por mes)
Pilates Mat 2 días á semana (só para abonados) 17,80 €
Pilates Mat 1 día á semana (só para abonados) 8,90 €
Curso TRX (só para abonados) 8,90 €
Pilates Reformer 1 día á semana abonados 30 €
Pilates Reformer 1 día á semana non abonados 60 €
Pilates Reformer 2 días á semana abonados 45 €
Pilates Reformer 2 días á semana non abonados 75 €
Cursiños de pádel e tenis (prezos por mes)
ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 20,00 €
Adultos 2 Días á semana 26,50 €
Nenos 1 Día á semana 11,20 €
NON ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 40,00 €
Adultos 2 Días á semana 53,00 €
Nenos 1 Día á semana 22,40 €
Actividades para nenos
Actividades dirixidas nenos (capoeira, prekarate, karate, patinaxe, zumba kids)
1 día á semana, prezo ao mes (só para abonados)
6,10 €
Campus Sar 1 semana abonado 43 €
Campus Sar 1 semana non abonado 65 €
Campus Sar 2 semanas abonado (prezo por semana) 41 €
Campus Sar 2 semanas non abonado (prezo por semana) 63 €
Campus Sar 3 semanas abonado (prezo por semana) 39 €
Campus Sar 3 semanas non abonado (prezo por semana) 61 €
Campus Sar 4 semanas abonado (prezo por semana) 36 €
Campus Sar 4 semanas non abonado (prezo por semana) 58 €
Cumpreanos Multixogo abonado 8 €
Cumpreanos Multixogo non abonado 11 €
Outros Servicios
Sesión Solarium 3,50 €
Bono Solarium 18,00 €
Toalla 1 €