Prezos

Tarifas co 21% de IVE incluido

Vixentes dende o 01/01/2024

Matrícula
Familiar 53,73 €
Outros 48,81 €
Abonos mes
Familiar * 52,79 €
Individual 43,04 €
Mañás 31,03 €
Junior (menores de 22 anos) 23,84 €
3ª Idade (a partir de 60 anos) 23,84 €
Fillo 6-21 anos / Familiar 5,19 €
Fillo menor de 6 anos / Familiar Gratis

*O abono familiar inclúe cónxuxes e, se é o caso, os fillos menores de 22 anos.

Cota mantemento
Familiar 15,52 €
Outros 10,40 €

Abono Discapacidade Acreditada

As tarifas das persoas que teñen acreditada unha DISCAPACIDADE igual ou superior ao 33% serán as seguintes:

Matrícula
Familiar 30,47 €
Individual 27,57 €
Abonos mes
Familiar** 2 membros con discap.  29,84 €
Familiar** 1 membro con discap. 44,77 €
Fillos con discap. dentro do abono familiar (6-21 anos) 2,72 €
Individual 24,28 €
Mañás 16,69 €
Junior 12,84 €
Terceira idade 12,84 €
Mantemento individual 5,50 €
Mantemento familiar 8,35 €
**O desconto no abono familiar só se aplica ao membro con discapacidade acreditada. Para máis información consúltanos en recepción.

 

¿Queres Abonarte?

Matrícula Online

Preme aquí para facer a matrícula online

Matrícula Presencial

Descarga aquí a folla de inscrición Multisan

Información

A primeira mensualidade aboarase en efectivo, conxuntamente coa cota de inscrición no momento de realizar a matrícula. As demais mensualidades aboaranse obrigatoriamente a través de domiciliación bancaria, recibo que poderá ser esixido dende o día 28 do mes anterior ao período do mes facturado.

Documentación necesaria para o abono

  • Fotocopia do DNI dos compoñentes do abono.
  • Certificación de conta bancaria do titular do abono.
  • Libro de familia (no caso de abono familiar).
Entrada Xeral
Entrada 5,68 €
Entrada piscina (Verán)
De 3 a 6 anos 2,59 €
De 7 a 16 anos 3,10 €
Adultos 4,70 €
3ª Idade 2,59 €
Aluguer pista de pádel e tenis (prezos por persoa e hora)
Aluguer Pista Abonado 1,10 €
Aluguer Pista Non Abonados 5,60 €
Luz 1,10 €
Aluguer Raqueta Abonado 1,10 €
Aluguer Raqueta Non Abonados 2,80 €

Prezos Actividades Complementarias

Cursiños de natación (prezos por cuadrimestre)
ABONADOS
Adultos 2 Días á semana 21,31 €
Adultos 1 Día á semana 10,55 €
Nenos 2 Días á semana 15,10 €
Nenos 1 Día á semana 7,55 €
NON ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 42,61 €
Nenos 1 Día á semana 30,37 €
Cursiños de natación intensivos verán (prezos por mes)
ABONADOS
Adultos de luns a venres 25,85 €
Nenos de luns a venres 18,43 €
NON ABONADOS
Adultos de luns a venres 50,58 €
Nenos de luns a venres 35,74 €
Cursiños seco (prezos por mes)
Pilates Mat 2 días á semana (só para abonados) 18,70 €
Pilates Mat 1 día á semana (só para abonados) 9,35 €
Curso TRX (só para abonados) 9,35 €
Pilates Reformer 1 día á semana abonados 31,50 €
Pilates Reformer 1 día á semana non abonados 63 €
Pilates Reformer 2 días á semana abonados 47,25 €
Pilates Reformer 2 días á semana non abonados 78,75 €
Cursiños de pádel e tenis (prezos por mes)
ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 20,00 €
Adultos 2 Días á semana 26,50 €
Nenos 1 Día á semana 11,20 €
NON ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 40,00 €
Adultos 2 Días á semana 53,00 €
Nenos 1 Día á semana 22,40 €
Actividades para nenos
Actividades dirixidas nenos (capoeira, prekarate, karate, patinaxe, zumba kids)
1 día á semana, prezo ao mes (só para abonados)
6,40 €
Campus Sar 1 semana abonado 51 €
Campus Sar 1 semana non abonado 77 €
Campus Sar 2 semanas abonado (prezo por semana) 49 €
Campus Sar 2 semanas non abonado (prezo por semana) 75 €
Campus Sar 3 semanas abonado (prezo por semana) 47 €
Campus Sar 3 semanas non abonado (prezo por semana) 73 €
Campus Sar 4 semanas abonado (prezo por semana) 44 €
Campus Sar 4 semanas non abonado (prezo por semana) 70 €
Campus Ampliación Semanal de Mañá (8 am) abonado 11.5 €
Campus Ampliación Semanal de Mañá (8 am) non abonado 18 €
Campus Ampliación Semanal de Tarde (ata as 15 pm) abonado 6 €
Campus Ampliación Semanal de Tarde (ata as 15 pm) non abonado 10 €
Campus Ampliación Semanal completa (de 8 am a 15 pm) abonado 13.50 €
Campus Ampliación Semanal completa (de 8 am a 15 pm) non abonado 23 €
Campus Ampliación completa día solto (8 am a 15 pm) abonado 4 €
Campus Ampliación completa día solto (8 am a 15 pm) non abonado 7 €
   
   
Outros Servicios
Sesión Solarium Abonado
4,50 €
Bono Solarium Abonado
24,00 €
Toalla Ecolóxica 0,55 €