Prezos

Tarifas co 21% de IVE incluido

Actualizadas a 01/01/2020

Matrícula
Familiar 49,43 €
Outros 44,82 €
Abonos mes
Familiar * 48,48 €
Individual 39,52 €
Mañás 26,97 €
Junior (menores de 22 anos) 20,73 €
3ª Idade (a partir de 60 anos) 20,73 €
Fillo 6-21 anos / Familiar 4,50 €
Fillo menor de 6 anos / Familiar Gratis

*O abono familiar inclúe cónxuxes e, se é o caso, os fillos menores de 22 anos.

Abono Discapacidade Acreditada

A partir do 1 de decembro de 2016 as tarifas das persoas que teñen acreditada unha DISCAPACIDADE igual ou superior ao 33% serán as seguintes:

Matrícula
Individual 23,98 €
Familiar 26,51 €
Abonos mes
Familiar** 2 membros con discap.  25,96 €
Familiar** 1 membro con discap. 38,94 €
Fillos con discap. dentro do abono familiar (6-21 anos) 2,37 €
Individual 21,12 €
Mañás 14,52 €
Junior 11,17 €
Terceira idade 11,17 €
Mantemento individual 4,79 €
Mantemento familiar 7,26 €
**O desconto no abono familiar só se aplica ao membro con discapacidade acreditada. Para máis información consúltanos en recepción.

 

¿Queres Abonarte?

Matrícula Online (AGORA MATRÍCULA GRATIS para as primeiras 300 altas!)

Preme aquí para facer a matrícula online

Matrícula Presencial

Descarga aquí a folla de inscrición

Multiusos Fontes do Sar   Comp. Deportivo Santa Isabel

Información

A primeira mensualidade aboarase en efectivo, conxuntamente coa cota de inscrición no momento de realizar a matrícula. As demais mensualidades aboaranse obrigatoriamente a través de domiciliación bancaria, recibo que poderá ser esixido dende o día 28 do mes anterior ao período do mes facturado.

Documentación necesaria para o abono

  • Fotocopia do DNI dos compoñentes do abono.
  • Certificación de conta bancaria do titular do abono.
  • Libro de familia (no caso de abono familiar).
Cota mantemento
Familiar 13,49 €
Outros 9,03 €
Entrada Xeral
Entrada 4,92 €
Entrada piscina (Verán)
De 3 a 6 anos 2,24 €
De 7 a 16 anos 2,69 €
Adultos 4,08 €
3ª Idade 2,24 €
Aluguer pista de pádel e tenis (prezos por persoa e hora)
Aluguer Pista Abonado 1,10 €
Aluguer Pista Non Abonados 5,60 €
Luz 1,10 €
Aluguer Raqueta Abonado 1,10 €
Aluguer Raqueta Non Abonados 2,80 €

Prezos Actividades Complementarias

Cursiños de natación (prezos por cuadrimestre)
ABONADOS
Adultos 2 Días á semana 18,53 €
Adultos 1 Día á semana 9,16 €
Nenos 2 Días á semana 13,12 €
Nenos 1 Día á semana 6,55 €
NON ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 37,05 €
Nenos 1 Día á semana 26,40 €
Cursiños de natación intensivos verán (prezos por mes)
ABONADOS
Adultos de luns a venres 22 €
Nenos de luns a venres 15,40 €
NON ABONADOS
Adultos de luns a venres 44 €
Nenos de luns a venres 30,80 €
Cursiños seco (prezos por mes)
Pilates Mat 2 días á semana (só para abonados) 18,70 €
Pilates Mat 1 día á semana (só para abonados) 9,35 €
Curso TRX (só para abonados) 9,35 €
Pilates Reformer 1 día á semana abonados 31,50 €
Pilates Reformer 1 día á semana non abonados 63 €
Pilates Reformer 2 días á semana abonados 47,25 €
Pilates Reformer 2 días á semana non abonados 78,75 €
Cursiños de pádel e tenis (prezos por mes)
ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 20,00 €
Adultos 2 Días á semana 26,50 €
Nenos 1 Día á semana 11,20 €
NON ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 40,00 €
Adultos 2 Días á semana 53,00 €
Nenos 1 Día á semana 22,40 €
Actividades para nenos
Actividades dirixidas nenos (capoeira, prekarate, karate, patinaxe, zumba kids)
1 día á semana, prezo ao mes (só para abonados)
6,40 €
Campus Sar 1 semana abonado 46 €
Campus Sar 1 semana non abonado 69 €
Campus Sar 2 semanas abonado (prezo por semana) 44 €
Campus Sar 2 semanas non abonado (prezo por semana) 67 €
Campus Sar 3 semanas abonado (prezo por semana) 42 €
Campus Sar 3 semanas non abonado (prezo por semana) 65 €
Campus Sar 4 semanas abonado (prezo por semana) 39 €
Campus Sar 4 semanas non abonado (prezo por semana) 62 €
Campus Ampliación Semanal de Mañá (8 am) abonado 11 €
Campus Ampliación Semanal de Mañá (8 am) non abonado 17,50 €
Campus Ampliación Semanal de Tarde (ata as 15 pm) abonado 5,50 €
Campus Ampliación Semanal de Tarde (ata as 15 pm) non abonado 9 €
Campus Ampliación Semanal completa (de 8 am a 15 pm) abonado 13 €
Campus Ampliación Semanal completa (de 8 am a 15 pm) non abonado 22 €
Campus Ampliación completa día solto (8 am a 15 pm) abonado 3,50 €
Campus Ampliación completa día solto (8 am a 15 pm) non abonado 6 €
Cumpreanos Multixogo abonado 8 €
Cumpreanos Multixogo non abonado 11 €
Outros Servicios
Sesión Solarium 3,50 €
Bono Solarium 18,00 €
Toalla Ecolóxica 0,50 €