Prezos

Tarifas co 21% de IVE incluido

Actualizadas a 01/01/2020

Matrícula
Familiar 49,43 €
Outros 44,82 €
Abonos mes
Familiar * 48,48 €
Individual 39,52 €
Mañás 26,97 €
Junior (menores de 22 anos) 20,73 €
3ª Idade (a partir de 60 anos) 20,73 €
Fillo 6-21 anos / Familiar 4,50 €
Fillo menor de 6 anos / Familiar Gratis

*O abono familiar inclúe cónxuxes e, se é o caso, os fillos menores de 22 anos.

Abono Discapacidade Acreditada

A partir do 1 de decembro de 2016 as tarifas das persoas que teñen acreditada unha DISCAPACIDADE igual ou superior ao 33% serán as seguintes:

Matrícula
Individual 23,98 €
Familiar 26,51 €
Abonos mes
Familiar** 2 membros con discap.  25,96 €
Familiar** 1 membro con discap. 38,94 €
Fillos con discap. dentro do abono familiar (6-21 anos) 2,37 €
Individual 21,12 €
Mañás 14,52 €
Junior 11,17 €
Terceira idade 11,17 €
Mantemento individual 4,79 €
Mantemento familiar 7,26 €
**O desconto no abono familiar só se aplica ao membro con discapacidade acreditada. Para máis información consúltanos en recepción.

 

¿Queres Abonarte?

Matrícula Online

Preme aquí para facer a matrícula online

Matrícula Presencial

Descarga aquí a folla de inscrición

Multiusos Fontes do Sar   Comp. Deportivo Santa Isabel

Información

A primeira mensualidade aboarase en efectivo, conxuntamente coa cota de inscrición no momento de realizar a matrícula. As demais mensualidades aboaranse obrigatoriamente a través de domiciliación bancaria, recibo que poderá ser esixido dende o día 28 do mes anterior ao período do mes facturado.

Documentación necesaria para o abono

  • Fotocopia do DNI dos compoñentes do abono.
  • Certificación de conta bancaria do titular do abono.
  • Libro de familia (no caso de abono familiar).
Cota mantemento
Familiar 13,49 €
Outros 9,03 €
Entrada Xeral
Entrada 4,92 €
Entrada piscina (Verán)
De 3 a 6 anos 2,24 €
De 7 a 16 anos 2,69 €
Adultos 4,08 €
3ª Idade 2,24 €
Aluguer pista de pádel e tenis (prezos por persoa e hora)
Aluguer Pista Abonado 1,10 €
Aluguer Pista Non Abonados 5,60 €
Luz 1,10 €
Aluguer Raqueta Abonado 1,10 €
Aluguer Raqueta Non Abonados 2,80 €

Prezos Actividades Complementarias

Cursiños de natación (prezos por cuadrimestre)
ABONADOS
Adultos 2 Días á semana 18,53 €
Adultos 1 Día á semana 9,16 €
Nenos 2 Días á semana 13,12 €
Nenos 1 Día á semana 6,55 €
NON ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 37,05 €
Nenos 1 Día á semana 26,40 €
Cursiños de natación intensivos verán (prezos por mes)
ABONADOS
Adultos de luns a venres 22 €
Nenos de luns a venres 15,40 €
NON ABONADOS
Adultos de luns a venres 44 €
Nenos de luns a venres 30,80 €
Cursiños seco (prezos por mes)
Pilates Mat 2 días á semana (só para abonados) 18,70 €
Pilates Mat 1 día á semana (só para abonados) 9,35 €
Curso TRX (só para abonados) 9,35 €
Pilates Reformer 1 día á semana abonados 31,50 €
Pilates Reformer 1 día á semana non abonados 63 €
Pilates Reformer 2 días á semana abonados 47,25 €
Pilates Reformer 2 días á semana non abonados 78,75 €
Cursiños de pádel e tenis (prezos por mes)
ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 20,00 €
Adultos 2 Días á semana 26,50 €
Nenos 1 Día á semana 11,20 €
NON ABONADOS
Adultos 1 Día á semana 40,00 €
Adultos 2 Días á semana 53,00 €
Nenos 1 Día á semana 22,40 €
Actividades para nenos
Actividades dirixidas nenos (capoeira, prekarate, karate, patinaxe, zumba kids)
1 día á semana, prezo ao mes (só para abonados)
6,40 €
Campus Sar 1 semana abonado 49 €
Campus Sar 1 semana non abonado 73 €
Campus Sar 2 semanas abonado (prezo por semana) 47 €
Campus Sar 2 semanas non abonado (prezo por semana) 71 €
Campus Sar 3 semanas abonado (prezo por semana) 45 €
Campus Sar 3 semanas non abonado (prezo por semana) 69 €
Campus Sar 4 semanas abonado (prezo por semana) 42 €
Campus Sar 4 semanas non abonado (prezo por semana) 66 €
Campus Ampliación Semanal de Mañá (8 am) abonado 11 €
Campus Ampliación Semanal de Mañá (8 am) non abonado 17,50 €
Campus Ampliación Semanal de Tarde (ata as 15 pm) abonado 5,50 €
Campus Ampliación Semanal de Tarde (ata as 15 pm) non abonado 9 €
Campus Ampliación Semanal completa (de 8 am a 15 pm) abonado 13 €
Campus Ampliación Semanal completa (de 8 am a 15 pm) non abonado 22 €
Campus Ampliación completa día solto (8 am a 15 pm) abonado 3,50 €
Campus Ampliación completa día solto (8 am a 15 pm) non abonado 6 €
   
   
Outros Servicios
Sesión Solarium 3,50 €
Bono Solarium 18,00 €
Toalla Ecolóxica 0,50 €