Ofertas de Emprego

Nestes momento non dispoñemos de ningunha oferta de emprego

Traballa con nós

A través desta sección poderás enviar o teu curriculum ás nosas oficinas. Se prefires enviarnos o C.V. en formato dixital con foto adxunta faino ó seguinte e-mail: multiusos@multiusos.net

O teu nome*

O teu email*

Titulación*

DNI*

Enderezo

Localidade

Provincia

Código postal

A túa mensaxe

captcha

Introduce os caracteres da imaxe anterior *

Xestión de Actividades e Espectáculos, S.L. con CIF B15792864 e domicilio en Rúa Diego Bernal s/n, Santiago de Compostela, informa de que os datos persoais facilitados na presente folla de inscrición, todos eles necesarios para a oportuna tramitación da súa solicitude, quedarán incorporados a un ficheiro da súa titularidade, coa finalidade de ser empregados en procesos de selección, presentes e futuros, se ben XADE se reserva o dereito a eliminar directamente a información facilitada. Os datos serán tratados, dende a súa recepción, por un período de dous anos, salvo que o usuario faga chegar antes a súa solicitude de cancelación. Non se prevén cesións de datos nin a realización de transferencias internacionais para os mesmos.
Quedan recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, supresión e limitación do tratamento, así como o de portabilidade, que poderán ser exercidos, adxuntando en todo caso unha copia de documento acreditativo da súa identidade e concretando o dereito ou dereitos que desexa exercer, mediante unha comunicación dirixida ao Comité de Protección de Datos e Privacidade de XADE por algunha das dúas seguintes vías: (i) Mediante correo electrónico á dirección rgpd@multiusos.net ; ou (ii) Por carta a Multiusos Fontes do Sar, Rúa Diego Bernal s/n, Santiago de Compostela.

 Acepto a remisión de comunicacións sobre actividades de XADE Acepto recibir o Newsletter na dirección de correo electrónico de contacto