Ofertas de Emprego

Nestes momento non dispoñemos de ningunha oferta de emprego

Traballa con nós

A través desta sección poderás enviar o teu curriculum ás nosas oficinas. Se prefires enviarnos o C.V. en formato dixital con foto adxunta faino ó seguinte e-mail: multiusos@multiusos.net

O teu nome*

O teu email*

Titulación*

DNI*

Enderezo

Localidade

Provincia

Código postal

A túa mensaxe

captcha

Introduce os caracteres da imaxe anterior *

Xestión de Actividades e Espectáculos, S.L. utilizará estes datos para a posta en contacto ou eventual resposta ás cuestións formuladas ou á información solicitada, sendo a base de lexitimación o consentimento do usuario, o cal poderá ser revocado en calquera momento. Poderán exercerse os dereitos recoñecidos por lei de acordo á información facilitada na nosa Política de privacidade

 Acepto a remisión de comunicacións sobre actividades de XADE Acepto recibir o Newsletter no enderezo de correo electrónico de contacto