O 1 de xaneiro de 2011 actualízanse as tarifas das instalacións deportivas

MATRÍCULAS:
· familiar: 40 euros
· outros: 36 euros

ABONOS MES:
· familiar: 39 euros
· individual: 32 euros
· mañás: 21,80 euros
· junior: 16,80 euros
· 3ª idade: 16,80 euros
· fillo familiar: 3,65 euros

COTA MANTEMENTO:
· familiar: 10,90 euros
· outros: 7,30 euros

ENTRADA:
· xeral: 4 euros

Pin It