Os servizos de adestramento persoal serán prestados por persoas autorizadas por XADE

  • A partir do 1 de outubro de 2019, a prestación de servizos de adestramento persoal nas instalacións xestionadas por XADE unicamente poderá ser prestada por persoas previamente acreditadas pola propia empresa.
  • Os interesados deberán enviar un correo electrónico coa súa solicitude a multiusosfontesdosar@multiusos.net. Posteriormente, XADE comprobará que o interesado cumpre cos requisitos esixidos e, de ser así, asinarán o correspondente documento de autorización, no que constarán as condicións para o desenvolvemento da actividade.
Pin It