Protocolo COVID-19 certificado por AENOR

En xuño de 2020 convertímonos nas primeiras instalacións deportivas de España con certificado AENOR fronte ao Covid-19, un aval externo que corrobora a efectividade das nosas medidas, que son sometidas a auditorías trimestrais. Entre as medidas que implementamos están:

❇️ Máscara obrigatoria en toda a instalación.
❇️ Clases dirixidas con aforo reducido.
❇️ Distancia de seguridade garantida.
❇️ Alfombras viricidas.
❇️ Control de temperatura.
❇️ Control de aforo.
❇️ En piscina, niveis de cloración recomendados pola OMS.
❇️ Mamparas de seguridade.
❇️ Dispensadores de bolsas para pertenzas.
❇️ Sistema de semáforo en máquinas.
❇️ 32 estacións de limpeza.
❇️ Desinfección, limpeza e ventilación constantes.
❇️ Clases en streaming.

👉 Lembra: a seguridade é responsabilidade de todos.

 

Pin It