3ª XORNADA DA FREESTYLE MASTER SERIES

Información e condicións específicas 👇🏼

🔹 16h – Apertura de portas.
🔸 18h – Inicio do evento.
🚌 Habilitarase un servizo de autobuses para o evento con saída de Rúa da Rosa a partir das 15:00 ata as 18:00. Ao finalizar manterase o servizo de autobuses de volta.
😷 No interior do recinto deberás permanecer coa máscara perfectamente colocada en todo momento.
🥤 Só se permitirá o consumo de bebidas nas zonas habilitadas, retirando a máscara puntualmente para beber.
🌂 A lei de espectáculos non permite a entrada con paraugas ao recinto.
🚬 Só se poderá fumar nas zonas exteriores sinalizadas.
🎟 Últimas entradas dispoñibles en fmstickets.com.

Pin It