Rexistro

Se xa tes unha conta de usuario, podes acceder desde aquí

Para convertirse en usuario da web é necesario cubrir o seguinte formulario. Unha vez feito este rexistro poderá acceder a servicios especiais para usuarios, tales como a inscrición a cursos.


** A condición de abonado comprobarase posteriormente

Xestión de Actividades e Espectáculos, S.L. con CIF B15792864 e domicilio en Rúa Diego Bernal s/n, Santiago de Compostela, informa de que os datos persoais facilitados na presente folla de inscrición, todos eles necesarios para a oportuna tramitación da súa solicitude, quedarán incorporados a un ficheiro da súa titularidade, coa finalidade de xestionar a alta nesta conta, a compra online de recursos ou a reserva das nosas instalacións. A base xurídica do tratamento é o consentemento do solicitante, así como a execución dun contrato do que o interesado é parte. Os datos serán conservados durante toda a relación e, finalizada esta, polo menos 5 anos máis, en cumprimento da normativa fiscal e contable, á que está suxeita XADE. Non se prevén cesións de datos nin a realización de transferencias internacionais para os mesmos.
Quedan recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, supresión e limitación do tratamento, así como o de portabilidade, que poderán ser exercidos, adxuntando en todo caso unha copia de documento acreditativo da súa identidade e concretando o dereito ou dereitos que desexa exercer, mediante unha comunicación dirixida ao Comité de Protección de Datos e Privacidade de XADE por algunha das dúas seguintes vías: (i) Mediante correo electrónico á dirección rgpd@multiusos.net ; ou (ii) Por carta a Multiusos Fontes do Sar, Rúa Diego Bernal s/n, Santiago de Compostela.