Coronavirus (COVID-19): información e recomendacións para os usuarios das instalacións

– Como medida preventiva, estase prestando especial atención á limpeza e DESINFECCIÓN das zonas de gran contacto (tornos, mostrador, varandas, etc).

– Tes á túa disposición PULVERIZADORES con LIMPADOR DESINFECTANTE nas salas de musculación e cardiovascular. Recoméndase empregalo
antes e despois de usar a máquina.

– Atoparás PANOS de papel de usar e tirar nas salas de fitness.

– Nas clases de Elyptic e Fitbike o instrutor entregarache FUNDAS PROTECTORAS de un só uso para colocar na máquina.

– Na instalación lembra LAVAR AS MANS a miúdo; evita compartir vasos ou botellas; evita tocar a boca, o nariz ou os ollos coas mans.

 

Pin It